Møte med død og gravferd


 

Viktig informasjon om kirkelige aktiviteter og begravelser i Randabergkirkene

Fra 4.januar 2021 til og med 30.april 2021 er Randaberg kirke stengt på grunn av renovering. 

Alle seremonier vil da foregå i Grødem kirke. Gravplassen ved Randaberg kirke kan benyttes. 


edit

Informasjon om begravelser og bisettelser i Randaberg i forbindelse med Korona utbruddet:

Begravelsesseremonier i Randaberg fortsetter som planlagt, med de begrensninger som legges av myndighetene av hensyn til sårbare grupper, maks antall deltakere mv. Dette vil kunne endres på kort varsel.

 Begravelser vil fortsatt kunne gjennomføres på en verdig, og noe enklere måte. Vi forholder oss til restriksjoner gitt av myndighetene. Dette innebærer noen føringer:  

Færrest mulig deltakere i begravelser
Det er satt begrensninger på antall deltakere. Fra og med 13.mars betyr det inntil 100 personer, inkludert representant fra begravelsesbyrået og kirkelige medarbeidere (prest, organist, kirketjener). 

 Du vil kunne oppleve å bli avvist i døren dersom det aktuelle antallet er nådd. Vi ber om forståelse for dette. 

De strenge, nasjonale tiltakene er satt for å begrense og bremse spredning av viruset. Vi er forpliktet til å bidra og være tydelige i denne nasjonale dugnaden som pågår og henstiller på det sterkeste til at begravelsesseremonier begrenses til de nærmeste og til et så begrenset antall som mulig. Dette gjelder både inne i seremonirom og utendørs ved jordpåkastelse.

Du kan vise medfølelse og respekt uten å være tilstede i begravelsen, for eksempel ved å ringe, sende sms, e-post og hilse via sosiale medier. 

Hvis en ønsker å streame seremonien direkte minner vi om at gjeldende personvernbestemmelser må overholdes. Det betyr f.eks. at frammøttes ansikter ikke skal vises, og at opptak ikke skal lagres og være tilgjengelig for allmennheten.

Avstå fra fysisk kontakt 
I en begravelsesseremoni er det i vår kultur naturlig å håndhilse og gi en klem. I situasjonen vi opplever nå må vi dessverre finne andre måter å vise omtanke og respekt på.  Et smil, et vennlig blikk eller gode ord kan være alternativer. 

Holde avstand  
Benytt annen hver stol/benkerad, og ha god avstand mellom personer som ikke deler husholdning. Hold også avstand utendørs ( 1 - 2 meter).  

Generell informasjon om gravferd:

Mange følelser melder seg i møte med død og gravferd. De som står nærmest må også forholde seg til en rekke praktiske, juridiske og økonomiske spørsmål. I løpet av kort tid må det blant annet tas valg for seremoni, gravferdsform og hvor gravlegging skal finne sted. Vi vil her prøve å informere om noen viktige forhold som det er bra å kjenne til for gravferd.

Du kan også lese med gravferd på kirken.no

Trenger du noen å snakke med?

Ta kontakt med en av våre lokale prester eller diakoner i menighetene. Du kan også ta kontakt med sjømannskirkens nettprester. De er her for deg når du trenger noen å prate med. Du kan kontakt dem både på e-post og chat. I Nettkirken finner du prester som du kan snakke med om livet, troen, tvilen, religion og verdispørsmål – kort sagt; alt mellom himmel og jord. Deres mål er ikke å gi deg fasitsvarene, men å være noen du kan drøfte livets viktigste spørsmål med. Les mer på nettkirken.no .

Tilbake