Møte med død og gravferd


Viktig informasjon om kirkelige aktiviteter og begravelser i Randabergkirkene

 


edit

 

  

Generell informasjon om gravferd:

Mange følelser melder seg i møte med død og gravferd. De som står nærmest må også forholde seg til en rekke praktiske, juridiske og økonomiske spørsmål. I løpet av kort tid må det blant annet tas valg for seremoni, gravferdsform og hvor gravlegging skal finne sted. Vi vil her prøve å informere om noen viktige forhold som det er bra å kjenne til for gravferd.

Du kan også lese med gravferd på kirken.no

Trenger du noen å snakke med?

Ta kontakt med en av våre lokale prester eller diakoner i menighetene. Du kan også ta kontakt med sjømannskirkens nettprester. De er her for deg når du trenger noen å prate med. Du kan kontakt dem både på e-post og chat. I Nettkirken finner du prester som du kan snakke med om livet, troen, tvilen, religion og verdispørsmål – kort sagt; alt mellom himmel og jord. Deres mål er ikke å gi deg fasitsvarene, men å være noen du kan drøfte livets viktigste spørsmål med. Les mer på nettkirken.no .

Tilbake