Konfirmasjon


 

  

Ordet konfirmasjon kommer av det latinske verbet confirmare, som betyr å styrke, bekrefte, stadfeste eller «å gjøre sterk». Konfirmasjon er en gammel tradisjon for å markere overgangen fra barn til voksen. Den norske kirkes ordning for konfirmasjon er i dag en forbønnshandling med bekreftelse av Guds løfter ved dåpen. Å være døpt er en forutsetning for å delta i selve konfirmasjonsgudstjenesten, men alle kan delta i konfirmasjonstiden i Den norske kirke. Konfirmasjon og dåp henger sammen. Derfor blir mange unge døpt i løpet av konfirmasjonstiden.

 

 

Randaberg og Grødem menigheter har begge tilbud om konfirmasjonsundervisning. Randaberg menighetsråd vedtok i 2021 å gå over til høstkonfirmasjon som et prøveprosjekt frem tilogmed 2024. Menighetsrådet skal i samarbeid med sokneprest og ungdomsprest evaluere dette før datoer for 2025 settes opp. Se menighetenes egne nettsider.

Konfirmasjonsgudstjenester i Randaberg kirke:

2022: Lørdag 10.sept, søndag 11.sept og lørdag 17.sept.
2023: Lørdag 9.sept, søndag 10.sept og lørdag 16.sept.
2024: Lørdag 14.sept, søndag 15.sept og lørdag 21. sept.
 

Konfirmasjonsgudstjenester i Grødem kirke:

Grødem menighet har konfirmasjon siste lørdag i april med påfølgende søndag. For årene fremover blir det disse datoene:
2022: Lørdag 30.april og søndag 1.mai
2023: Lørdag 29.april og søndag 30.april
2024: Lørdag 27. april og søndag 28. april