Vigsel


 

Vielse bestilles på disse nettsidene. Det ligger ute mulighet for å bestille vigsel lørdager i 2024, 2025 og 2026. Bestilling til andre dager eller steder gjøres ved å ta kontakt med menighetskontoret, gjerne på mail! Vielser i Randaberg menighet og Grødem menighet reserveres via påmeldingsskjema, og tidspunktet blir bekreftet via mail i kontorets åpningstider. 

Dato og tid for vielse
Det kan gjennomføres flere vielser på samme dag, og derfor kan dere stort sett regne med å kunne få vielse den dagen dere ønsker. I Randaberg og Grødem er det satt opp tre tidspunkt for vielser: kl. 12.30, 13.45 og 15.00. Ved vielse i begge kirker samme dag, kan tidspunkt bli endret. Dette skjer isåfall FØR påmelding. 

Sted for vielse
Utenom kirkene (Randaberg og Grødem) er uteområdet ved Tungenes fyr (i hagen mellom byggene), godkjent for vielser i menighetens regi. Dersom dere ønsker vielse ved Tungenes fyr må dette området reserveres fra Randaberg kommune (servicetorget). Det er også åpnet for at prosten kan godkjenne andre vigselssteder. En eventuell søknad sendes prost via menighetskontoret i god tid i forkant av vielsen. I vielser utenom kirkebyggene vil ikke kirken kunne stille med alterbord, lys, kors, lydanlegg, organist, kirketjener etc.

Valg av prest
Prestene i Randaberg og Grødem rullerer på å gjennomføre vielsene. Dersom dere har et spesielt ønske om prest, må dere selv ta kontakt med vedkommende og høre om han/hun er villig/har mulighet til å stille opp. Enhver som er ordinert prest i Den norske kirke kan spørres. Denne presten må da søke soknepresten om å få gjennomføre vielsen (en ren formell sak, og kan gjøres på mail). Dersom dere skaffer egen prest (dvs prest ordinert til prest i den norske kirke) så må dere informere menighetskontoret så snart som mulig.

Organist
I Randaberg og Grødem kirke er organist inkludert i bestillingen av vielse, dersom ikke noe annet er avtalt. Ved utendørs vielse følger ikke organist fra kirken med på vielsen. Som oftest vil det være organisten i Randaberg eller i Grødem som spiller. Dersom dere stiller med egen organist eller lignende, må menighetskontoret ha beskjed om det i god tid før vielsen. Kirken er utstyrt med projektor og lydanlegg.

Vigsel av likekjønnede
Den norske kirke har åpnet for vigsel av likekjønnede og forbønn for borgerlig inngått ekteskap av likekjønnede og nye liturgier er utarbeidet (vedtatt på kirkemøtet i april 2016 og januar 2017) . Menighetskontorene i Randaberg og Grødem tar imot bestillinger av vigsel av likekjønnede og eller forbønn for borgerlig inngått ekteskap av likekjønnede. Det har vært fokus i media på at kirkelige ansatte kan reservere seg mot å medvirke i disse kirkelige handlingene. Prost og kirkeverge vil sørge at det settes inn vikarer, dersom ansatte reserveres seg eller har frihelg/ferie, slik at alle seremonier blir gjennomført på en flott måte.

Koster det noe?
Når minst en av brudeparet er medlem av Den norske kirke og har tilknytning til Randaberg (dvs bor i kommunen, er født her eller har foreldre som bor her) betaler man ingenting for vielse i kirkene i Randaberg eller Grødem (inkludert kirketjener og organist). Dersom man ikke har en slik tilknytning koster det fra 1.5.2012 kr 2.200,- for leie av kirke (inkl kirketjener) og i tillegg kr 1.200,- for organist. Prestene er tilknyttet hele prostiet. Det betyr at dersom ingen av brudeparet er bosatt i en av kommunene prostiet dekker (Randaberg, Kvitsøy, Rennesøy, Finnøy og Sola) vil det koste kr 3 100,- (fra 1.1.18) å bruke den oppsatte presten. Dersom et annet trossamfunn ønsker å bruke kirken i Randaberg/Grødem som sted for vielse har fellesrådet bestemt at slik utleie er gratis av økumeniske grunner. Ved slik utleie må trossamfunnet/brudeparet selv ordne med/leie prest/organist/kirketjener mm.

Skjemaer
Inngåelse av ekteskap er en offentlig handling og må godkjennes av myndighetene. Fra juni 2018 kan dere søke om prøving av ekteskap digitalt. Dere kan logge dere på hos www.skattetaten.no for prøving av ekteskapsvilkår. Dersom brudeparet har søkt om prøvingsattest elektronisk, kan forloverne logge inn her (på www.skatteetaten.no) og fylle ut forlovererklæringen elektronisk. På kort tid får dere behandlet ekteskapsprøvingen digitalt. Skatteetaten anbefaler alle brudepar å benytte den nye innloggingsløsningen. Vær ute i god tid. Men ikke fyll ut skjemaene mer enn fire måneder før bryllupet skal stå. Begge kommende ektefeller må fylle ut hver sin egenerklæring, og forloverne fyller ut forlovererklæring. Noen må fylle ut litt mer: Har du for eksempel vært gift før, vil det i noen tilfelle være behov for å legge ved en erklæring om skifte. Når saken er ferdig behandlet, får dere melding om å logge dere inn i Altinn for å laste ned prøvingsattesten som bekrefter at dere kan gifte dere. Prøvingsattesten kan dere velge om dere vil sende videre fra Altinn i en e-post til oss, eller skrive ut og ta med en kopi av. Dersom dere ikke benytter innloggingsløsningen kan dere laste ned skjemaene via denne siden og skal sendes Skatt vest, Postboks 8103, 4068 Stavanger, 1-4 måneder før vielsen. Skjemaene som skal sendes inn er: Erklæring fra brudefolkene (et eksemplar hver) Forlovererklæring Dersom en også skal endre navn: Meldingsskjema for navneendring Dersom en har vært gift før: Erklæring om skifte Kryss av nedest på "Erklæring fra brudefolkene" at prøvingsattesten skal sendes direkte til enten Randaberg menighet, Postboks 19, 4096 Randaberg eller Grødem menighet, Torvmyrveien 40, 4072 Randaberg. Hvis ikke må dere selv ta ansvar for å få den levert til kontoret minst en uke før vielsen.

Vielsessamtale og ønsker om musikk
Det er brudeparet selv som må ta kontakt med menighetskontoret for å avtale vielsessamtale med presten (vanligvis 2-3 uker før vielsen). Dere velger selv salmer og brudemarsjer. Ta direkte kontakt med organisten minst 2-3 uker før vielsen og avtale musikken.

Deltagelse under vielsen
Det er anledning til at bryllupsgjester kan delta med musikalske innslag, tekstlesning, andre passende kulturelle innslag eller lignende. Dette avtales med presten i vielsessamtalen. Organistene spiller gjerne til solosang etc (levende musikk er å foretrekke framfor playback). Avtal øvingstid direkte med organisten i god tid.

Sangark og pynting
Dere er selv ansvarlige for å få trykket sangark og eventuell pynting av kirken. Salmebøker i kirken kan også brukes.

Viktig på vigselsdagen
FORLOVERE og eventuelt BRUDGOM (når brudeparet ikke går inn sammen) må være på plass i kirken senest 15 min før vielsen starter. BRUDEN og BRUDGOM/FAR møter i våpenhuset (hovedinngang) senest 5 minutt før vielsen (da det ringes i 5 minutter etter at bruden er kommet). Kirketjener vil da ta i mot dere, og være behjelpelig med kjole og åpning av dører.

Du kan lese mer om bryllup på kirken.no