Dåp


 

 I Randaberg menighet og Grødem menighet er det gudstjenester med dåp flere ganger i måneden. Velg den menigheten du hører til og finn ledig gudstjeneste. Randaberg menighet tilbyr også dåp i forbindelse med familiegudstjenesten KAOS-kirke på Varen kulturscene.

For å starte registreringa trenger du fødselsnummeret til barnet (eller du kan benytte ditt eget om du ikke har fått barnet sitt). Har du ikke all informasjon klar nå (feks. hvem som skal være faddere), kan du åpne registreringen igjen og fullføre på et senere tidspunkt. Etter et par dager vil du motta bekreftelse på e-post.

Ta gjerne kontakt på telefon (51 41 31 30) eller epost til menigheten om du har spørsmål. Hvis dere allerede har reservert en dåp og vil endre dato, må dere ta kontakt med menighetskontoret for å endre dåpsdato.

Kirken har laget en kort og flott video om dåp, som du finner her.

OFTE STILTE SPØRSMÅL OM DÅP

1. Hvem kan få døpt barnet sitt?
Alle som er medlem i Den norske kirke kan få barnet sitt døpt. Barna som blir døpt skal oppdras i en kristen tro. Presten vil ha en samtale med foreldrene om dette i forkant av dåpen. Om hverken mor eller far er medlem i Den norske kirke og ønsker barna sine døpt her, vil det være naturlig med en samtale med prest om dette. Samtalen vil ha som mål å legge til rette for at barnet blir døpt.

2. Når kan vi døpe barnet?
I Den norske kirke er det mest vanlig med barnedåp. Barna kan bli døpt så snart det er praktisk råd etter fødselen. Dåp skjer vanligvis i gudstjenesten på en søndag.

3. Kan en bli døpt senere i livet?
Ja, det er alltid mulig for å bli døpt, og en blir aldri for gammel. Mange blir døpt som tenåringer i forbindelse med konfirmanttida. Det er heller ikke uvanlig at foreldre som ikke er døpt tidligere blir døpt sammen med barn som de ønsker døpt. Noen blir også døpt helt mot slutten av livet.

4. Koster det noe å bli døpe?
I Den norske kirke er det heilt gratis å bli døpt.

5. Hvordan avtaler vi dåp?
For å bestille dåp, klikk på linken "Forespørsel om dåp" på denne sida. Dere kan også kontakte kirkekontoret på telefon (se bunntekst) eller e-post. Dersom dere bor utenfor kommunen må dere, i tillegg til å avtale oss, også ta kontakt med deres lokale menighetskontor for å avtale dåpssamtale der.

6. Dåpssamtale.
Dersom dere er bosatt i Randaberg eller Grødem tar menighetskontoret/presten kontakt med dere etter bestilling av dåpen for å avtale en dåpssamtale. Dåpssamtalen gjennomføres enten som felles samling med flere dåpsfamilier, alene hjemme hos dere eller på menighetskontoret.

7. Hvem kan være fadder, og hvor mange faddere må det være?
Det er foreldrene som velger faddere når et barn skal døpes. Fadderne skal være fylt 15 år og være medlem av Den norske kirke eller et kirkesamfunn som ikke forkaster barnedåpen. Det skal være fra to til seks faddere, og minst to av dem må være tilstede i kirken under dåpshandlingen.

8. Hva skjer i kirken?
Det blir reservert en benk til hvert dåpsfølge framme i kirken. Det er tidsnok å møte opp et kvarter før gudstjenesten begynner. Gudstjensten begynner vanligvis kl 11.00 og varer omkring en times tid. Dåpshandlingen gjennomføres tidlig i gudstjenesten.

9. Hva er vitsen med dåp?
Det er mange ulike grunner for å velge dåp. Tradisjon, at en selv er døpt, at en ønsker at barna skal tilhøre i kirke. I Den norske kirke lærer vi at Gud tar imot barna til seg i dåpen, Han frelser de og gir de et nytt liv. Det tyder at dåpen er noe av det mest verdfulle vi kan gi barna våre. Vi setter de da inn i Guds mektige hender, og vi gir de en himmel over livet.

10. Kan vi døpe utenom gudstjenesten?
Dåpen er glede og fest for både familie og kirke, derfor vil vi helst ha det i gudstjeneste på søndag, så flest mulig får være med om gleden! Men i noen særlige tilfeller vil en kunne ha dåpen på andre tider og kan hende også steder. Dette inviterer vi til en prat om i hvert enkelt tilfelle.

11. Må vi ha fest etter dåpen?
Nei! Dåpen i seg selv og det at en har fått et barn er jo verdt en fest. Men ikke alltid har en overskudd eller finn anledning til det. Ikke la tanken på festen hindre deg i å døpe barnet! Det er heller ikke nødvendig med pynt etter tema og selvlaget bordkort og marsipankake. Gjør det gjerne enkelt, og hør med noen om de vil hjelpe til litt.

12. Hvor kan vi låne eller leie dåpskjoler?
Vi har dåpskjole til utlån. Ta konakt med menighetskontoret.

Mer informasjon om dåp kan du finne her.