Alle rettigheter 2019 Randaberg kirkelige fellesråd

Grødem menighet


Besøk Grødem menighets nettside her.

Randaberg kommune med 10 000 innbyggere ligger sentralt plassert 10 min kjøring nord for Stavanger. Kommunen har en av de yngste befolkningene i landet og har et svært aktivt og allsidig frivillig engasjement innen kirke-, organisasjons- og foreningsliv. Grødem menighet har i underkant av 3000 medlemmer. Grødem menighet har et aktivt menighetsarbeid for alle generasjoner. Menighetens visjon er : En for alle: tjenende – inkluderende – levende Staben i menigheten består av sokneprest, menighetsmusiker, barne- og trosopplæringsprest, ungdomsarbeider, barne- og ungdomsdiakon, diakoniarbeider, vaktmester, renholder og daglig leder. Menighet fikk i 2012 godkjent sin trosopplæringsplan og er i gang med de fleste av planens tiltak. Det er fast UngKirke. Konfirmasjonsdeltakelsen er god. Menigheten har fokus på ledertrening av unge i samarbeid med Randaberg menighet. Det er et utstrakt musikkarbeid i menigheten, med flere kor og egen bandskole. Det er også en godt og bredt diakonalt arbeid i menigheten. Gudstjenestedeltakelsen er høy og var i gjennomsnitt i 2014 på 175. På slutten av 1990-tallet ble Grødem menighet utskilt fra Randaberg som egen menighet og fikk egen kirke; Grødem kirke. 

Grødem kirke


 

Randaberg kommune med 10 000 innbyggere ligger sentralt plassert 10 min kjøring nord for Stavanger. Kommunen har en av de yngste befolkningene i landet og har et svært aktivt og allsidig frivillig engasjement innen kirke-, organisasjons- og foreningsliv. Grødem menighet har i underkant av 3000 medlemmer. Grødem menighet har et aktivt menighetsarbeid for alle generasjoner. Menighetens visjon er : En for alle: tjenende – inkluderende – levende Staben i menigheten består av sokneprest, menighetsmusiker, barne- og trosopplæringsprest, ungdomsarbeider, barne- og ungdomsdiakon, diakoniarbeider, vaktmester, renholder og daglig leder. Menighet fikk i 2012 godkjent sin trosopplæringsplan og er i gang med de fleste av planens tiltak. Det er fast UngKirke. Konfirmasjonsdeltakelsen er god. Menigheten har fokus på ledertrening av unge i samarbeid med Randaberg menighet. Det er et utstrakt musikkarbeid i menigheten, med flere kor og egen bandskole. Det er også en godt og bredt diakonalt arbeid i menigheten. Gudstjenestedeltakelsen er høy og var i gjennomsnitt i 2014 på 175. På slutten av 1990-tallet ble Grødem menighet utskilt fra Randaberg som egen menighet og fikk egen kirke; Grødem kirke. Menigheten har egen nettside.