Grødem menighet


Besøk Grødem menighets nettside her.

Randaberg kommune med 10 000 innbyggere ligger sentralt plassert 10 min kjøring nord for Stavanger. Kommunen har en av de yngste befolkningene i landet og har et svært aktivt og allsidig frivillig engasjement innen kirke-, organisasjons- og foreningsliv. Grødem menighet har i underkant av 3000 medlemmer. Grødem menighet har et aktivt menighetsarbeid for alle generasjoner. Menighetens visjon er : En for alle: tjenende – inkluderende – levende Staben i menigheten består av sokneprest, menighetsmusiker, barne- og trosopplæringsprest, ungdomsarbeider, barne- og ungdomsdiakon, diakoniarbeider, vaktmester, renholder og daglig leder. Menighet fikk i 2012 godkjent sin trosopplæringsplan og er i gang med de fleste av planens tiltak. Det er fast UngKirke. Konfirmasjonsdeltakelsen er god. Menigheten har fokus på ledertrening av unge i samarbeid med Randaberg menighet. Det er et utstrakt musikkarbeid i menigheten, med flere kor og egen bandskole. Det er også en godt og bredt diakonalt arbeid i menigheten. Gudstjenestedeltakelsen er høy og var i gjennomsnitt i 2014 på 175. På slutten av 1990-tallet ble Grødem menighet utskilt fra Randaberg som egen menighet og fikk egen kirke; Grødem kirke. 

Grødem kirke


 

Randaberg kommune med 10 000 innbyggere ligger sentralt plassert 10 min kjøring nord for Stavanger. Kommunen har en av de yngste befolkningene i landet og har et svært aktivt og allsidig frivillig engasjement innen kirke-, organisasjons- og foreningsliv. Grødem menighet har i underkant av 3000 medlemmer. Grødem menighet har et aktivt menighetsarbeid for alle generasjoner. Menighetens visjon er : En for alle: tjenende – inkluderende – levende Staben i menigheten består av sokneprest, menighetsmusiker, barne- og trosopplæringsprest, ungdomsarbeider, barne- og ungdomsdiakon, diakoniarbeider, vaktmester, renholder og daglig leder. Menighet fikk i 2012 godkjent sin trosopplæringsplan og er i gang med de fleste av planens tiltak. Det er fast UngKirke. Konfirmasjonsdeltakelsen er god. Menigheten har fokus på ledertrening av unge i samarbeid med Randaberg menighet. Det er et utstrakt musikkarbeid i menigheten, med flere kor og egen bandskole. Det er også en godt og bredt diakonalt arbeid i menigheten. Gudstjenestedeltakelsen er høy og var i gjennomsnitt i 2014 på 175. På slutten av 1990-tallet ble Grødem menighet utskilt fra Randaberg som egen menighet og fikk egen kirke; Grødem kirke. Menigheten har egen nettside.