Gravstell


Stell og vedlikehold av gravminne og gravsted er festers ansvar. For enkelte kan det av ulike årsaker være vanskelig å få stelt graven slik en ønsker. 

Randaberg kirkelige fellesråd tilbyr derfor å foreta stell på festers vegne. 

Det er 2 alternativer for omfanget av stellet:

Alt. 1: Luking/vanning Kr. 460

Alt. 2: Luking/vanning, vår- og sommerblomst, vinterdekke med juledekorasjon Kr. 955

Det kan avtales årlig betaling eller betaling for flere år på forhånd (gravfond). Se ellers egen beskrivelse av gravstellsordningen.

Tilbake