Kirkevergen


 

Kirkevergen er daglig leder for fellesrådet og sitter som sekretær og saksforbereder for fellesrådet.

Kirkevergen er den som i det daglige forvalter kirkebyggene og kirkegårdene. Kirkevergen er arbeidsgiver for de ansatte i menighetene (utenom sokneprestene) og skal ivareta kirkens interesser overfor kommunen og andre.

Gravferdsforvaltningen i Randaberg ledes av kirkevergen på vegne av fellesrådet.

Hilde Kalvatn Eikeland begynte som kirkeverge i Randaberg høsten 2019. 

Hun har kontor sammen med Randaberg menighet i Vistnesveien 2.

Telefonnummer: 5141 3130 

Mobilnummer: 4803 6029

E-post: hilde.eikeland@randabergkirkene.no

Tilbake