Kirkevergen


 

Kirkevergen er daglig leder for fellesrådet og sitter som sekretær og saksforbereder for fellesrådet.

Kirkevergen er den som i det daglige forvalter kirkebyggene og kirkegårdene. Kirkevergen er arbeidsgiver for de ansatte i menighetene (utenom sokneprestene) og skal ivareta kirkens interesser overfor kommunen og andre.

Gravferdsforvaltningen i Randaberg ledes av kirkevergen på vegne av fellesrådet.

Rune Skagestad har vært kirkeverge i Randaberg siden høsten 2011. 

Han har kontor sammen med Randaberg menighet i Vistnesveien 2.

Telefonnummer: 5141 3130 

Mobilnummer: 4650 4477

E-post: rune.skagestad@randabergkirkene.no

Tilbake