Fellesrådet


Hver kommune i Norge har et kirkelig fellesråd. Randaberg kirkelige fellesråd er sammensatt av to representanter fra Randaberg menighet og to representater fra Grødem menighet, en representant fra Randaberg kommune og prost. Kirkevergen er saksforbereder og sekretær for fellesrådet. Fellesrådet er i hovedsak ansvarlig for kirkebyggene og kirkegårdene, er arbeidsgiver for kirkelige ansatte og ivaretar menighetenes interesser overfor kommunen.Fellesrådet fordeler de pengene kommunen bevilger til Den norske Kirkes menigheter.

For perioden desember 2019-november 2023 sitter følgende i fellesrådet.

  • Jakob Nærheim (Grødem), leder. Mobil: 48080237
  • Egil Vestvik (Randaberg), nestleder 
  • Hilde Løge (Grødem) 
  • Marius Enoksen (Randaberg)
  • Ordfører Jarle Bø (oppnevnt av Randaberg kommune)
  • Prost Tomas Mjelde Røsbak (oppnevnt av Stavanger biskop fra november 2019)

Kirkevergen er sekretær for fellesrådet.

 

Klikk her for å se fellesrådets møter og referater

Tilbake