Fellesrådet


 

Hver kommune i Norge har et kirkelig fellesråd. Randaberg kirkelige fellesråd er sammensatt av to representanter fra Randaberg menighet og to representater fra Grødem menighet, en representant fra Randaberg kommune og prost. Kirkevergen er saksforbereder og sekretær for fellesrådet. Fellesrådet er i hovedsak ansvarlig for kirkebyggene og kirkegårdene, er arbeidsgiver for kirkelige ansatte og ivaretar menighetenes interesser overfor kommunen.Fellesrådet fordeler de pengene kommunen bevilger til Den norske Kirkes menigheter.

For perioden desember 2015-november 2019 sitter følgende i fellesrådet.

  • Jakob Nærheim (Grødem), leder. Mobil: 48080237
  • Kathrine Davik Vigane (Randaberg) (fra august 2018)
  • Eldbjørg Spanne (Grødem) 
  • Trond Østerhus (Randaberg), nestleder
  • Varaordfører Gunhild Vårvik Tangeland (oppnevnt av Randaberg kommune)
  • Prost Tomas Mjelde Røsbak (oppnevnt av Stavanger biskop fra august 2018)

Kirkeverge Hilde Kalvatn Eikeland er sekretær for fellesrådet.

 

Klikk her for å se fellesrådets møter og referater

Tilbake