Informasjon om konfirmasjon i Grødem

 

Velkommen som konfirmant i Grødem menighet 2024/2025!

Påmeldingen åpner onsdag 5. juni kl. 10.00!

Konfirmasjonshandlingen er en forbønnshandling hvor vi ber Gud om å velsigne og styrke hver enkelt konfirmant.
Det viktigste med konfirmanttiden er å bli bedre kjent med den kristne troen; der Gud sier ja til oss og vil være en del av våre liv. Konfirmantåret vil blant annet inneholde lek, turer, fellesskap, mat, undervisning, tro, tvil, undring, bønn, Gud og kirke. 
Håper du vil være med!

Lørdag 21. september reiser vi på oppstartsdøgn til Horve 2 i Sandnes. Dagen etter, søndag 22. september, er det presentasjon av konfirmantene på gudstjenesten i Grødem kirke. 

Konfirmanttiden er for alle!
Er det behov for individuell tilrettelegging eller spesielle forhold vi bør vite om, gir du beskjed om dette i påmeldingen.
Du er også hjertelig velkommen til å delta selv om du ikke er døpt. Dåpen er en forutsetning for å delta i den avsluttende forbønnsgudstjenesten.
Hvert år er det flere konfirmanter som blir døpt!

Pris
Egenandelen for konfirmanttiden er kr. 1500,- Beløpet inkluderer bl.a. oppstartsdøgn, weekend og konfirmantfest.
Beløpet betales ved påmelding. 

Konfirmasjonsdatoer
Lørdag 26. april 2025 kl. 11.00 og 13.00
Søndag 27. april 2025 kl. 11.00
Dere velger dato for konfirmasjonsgudstjeneste i påmeldingen. Ønske om dato blir prioritert etter tidspunktet for påmelding.
Vær tidlig ute dersom du ønsker en spesiell dato!

Trykk her for påmeldingsskjema