Informasjon om konfirmasjon i Grødem

 

Velkommen som konfirmant i Grødem menighet 2020/2021!

Konfirmasjonshandlingen er en forbønnshandling hvor vi ber Gud om å velsigne og styrke hver enkelt konfirmant.
Det viktigste med konfirmanttiden er å bli bedre kjent med den kristne troen; der Gud sier ja til oss og vil være en del av våre liv.

Konfirmantåret vil blant annet inneholde lek, turer, fellesskap, mat, undervisning, tro, tvil, undring, bønn, Gud og kirke. Selv om oppstarten i høst skjer under spesielle forhold pga korona-utbruddet, skal vi gjøre vårt beste for å skape et godt konfirmantår og tilpasse opplegget slik at vi kan ha gode samlinger.
Håper du vil være med!

Vi begynner året med et ACTIONDØGN på Nordlys Misjonssenter i Sandnes lørdag 5. september som avsluttes med
presentasjon av konfirmantene på gudstjenesten i Grødem kirke søndag 6. september. Vi håper at utendørs og med nok ledere og avstand vil vi kunne arrangere Actiondøgnet, men tar forbehold om at endringer kan komme.

Konfirmanttiden er for alle!
Er det behov for individuell tilrettelegging eller spesielle forhold vi bør vite om, gir du beskjed om dette i påmeldingen.
Du er også hjertelig velkommen til å delta selv om du ikke er døpt. Dåpen er en forutsetning for å delta i den avsluttende forbønnsgudstjenesten.
Hvert år er det flere konfirmanter som blir døpt!

Pris
Egenandelen for konfirmanttiden er kr. 1500,- Beløpet inkulderer bl.a. oppstartdøgn, weekend og konfirmantfest.
Beløpet betales med Vipps (velg Grødem menighet #127130, og videre "Konfirmasjon 2021")

Konfirmasjonsdatoer
Lørdag 24. april 2021 kl. 11.00 og kl. 13.00
Søndag 25. april 2021 kl. 11.00
Dere velger dato for konfirmasjonsgudstjeneste i påmeldingen. Ønske om dato blir prioritert etter tidspunktet for påmelding.
Vær tidlig ute dersom du ønsker en spesiell dato!

Trykk her for påmeldingsskjema