Fellesrådets møter og referater


Randaberg kirkelige fellesråd har normalt 2 møter på høsten og 3 på våren. Møtene er offentlige og starter normalt kl. 19.30. Møteprotokollen vil bli lagt ut på denne siden.Møtedatoer for 2019:
Tirsdag 19. november på Randaberg menighetskontor (siste møte for avtroppende fellesråd og konstituerende møte i nytt fellesråd)
Tirsdag 12. desember i Grødem kirke


Protokoller fra møter i 2019:
Møteprotokoll  02.oktober 2019
Møteprotokoll 18. juni 2019
Møteprotokoll 23. april 2019

Møteprotokoll 19. februar 2019

Protokoller fra møter i 2018:
Møteprotokoll 18. desember 2018
Møteprotokoll 25. september 2018
Møteprotokoll 19. juni  2018
Møteprotokoll 24. april 2018
Møteprotokoll 20. februar 2018

Protokoller fra møter i 2017:
Møteprotokoll 12. desember 2017
Møteprotokoll 26. september 2017
Møteprotokoll 20. juni 2017
Møteprotokoll 26. april 2017
Møteprotokoll 14. februar 2017


Protokoller fra møter i 2016:
Møteprotokoll 13. desember 2016
Møteprotokoll 20. september 2016

Møteprotokoll 14. juni 2016
Møteprotokoll 19. april 2016
Møteprotokoll 10. februar 2016