VELKOMMEN som konfirmant i Randaberg menighet 2021/22!

Så flott at du vil være med! Vennligst les dette nøye før du fortsetter med påmeldingen.

    KLIKK HER for å lese infobrevet som ble sendt i posten!

    Du må velge en konfirmantlinje nå. Det er mulig å bytte konfirmantlinje i begynnelsen av konfirmantåret hvis du ikke er fornøyd med det valget du tok.

  •         Musikk/Teknikk : fast deltaker på koret Randaberg Soul Teens. 
  •        Hjelpeleder: Vær med som hjelpeleder på noen av menighetens tilbud til barn og unge. Vi har en egen samling i            begynnelsen av konfirmantåret hvor du kan velge aktiviteter som du har lyst til.
  •           Tennis: Delta på 3 lørdagssamlinger i tillegg til å være hjelpeleder på tennisskolen ( Egenanndel på 300 kr)
  •           Speider: Være hjelpeleder i speideren
  •           Ungdomskafe: Være med i team som driver ungdomskafeen i menigheten
  •          Ung Kirke: delta 5 ganger på Ung Kirke (søndag kl. 19.00)
  •          Hjemmegruppe + : Delta på 3 ekstra samlinger med en egen smågrupper hjemme hos en familie i menigheten
Vilkår for konfirmanttiden
 
Konfirmanten vil for å få størst mulig utbytte av konfirmasjonstiden, slutte opp om konfirmantprogrammet og følge de regler som gjelder. 
 
Menigheten forventer derfor at konfirmanten:
- prioriterer konfirmantopplegget foran andre aktiviteter, dersom tidspunktene kolliderer.
- er oppdatert på opplegget med hjelp av datoplan og meldingene som sendes ut.
- viser respekt for andre konfirmanter og ledere.
- møter på det antall samlinger og gudstjenester som er beskrevet i infobrevet.
 
Menigheten forventer at foresatte:
- vil legge forholdene til rette slik at konfirmanten kan delta i opplegget og få størst mulig utbytte av konfirmasjonstiden.
- deltar på foreldremøtet.
- hjelper til med minst en gang med en praktisk oppgaver i forbindelse med fasteaksjonen, weekend eller andre oppgaver.
 
På turer og andre arrangement:
Bruk eller besittelse av alkohol/ andre rusmidler, mobbing, hærverk eller annen uakseptabel oppførsel medfører hjemsendelse av konfirmanten på egen regning.
 
Hvis disse vilkår ikke følges kan det føre til at konfirmasjonen vil måtte utsettes.
 
KLIKK HER for å åpne påmeldingsskjemaet.
    Husk: Navn, mobilnummer og epostadresse må ikke inneholde skrivefeil :-)